Privatumo sutartis

 1. Susitarimo dalykas.
  • Ši sutartis galioja „AvtoTachki.com“ svetainei ir yra sudaryta tarp šių svetainių vartotojo ir svetainių savininko (toliau - „AvtoTachki.com“).
  • Ši sutartis nustato vartotojo asmens duomenų ir kitos informacijos, kurią „AvtoTachki.com“ gauna iš svetainių vartotojų, gavimo, saugojimo, apdorojimo, naudojimo ir atskleidimo tvarką. Asmens duomenis pildo Vartotojas.
  • Vartotojas, norėdamas patalpinti bet kurioje iš „AvtoTachki.com“ svetainių informaciją, skelbimą, naudotis svetaine, turi atidžiai perskaityti šią Sutartį ir visiškai sutikti su jos sąlygomis. Visiško sutikimo su šia sutartimi patvirtinimas yra Vartotojo naudojimasis svetaine.
  • Vartotojas neturi teisės skelbti informacijos, pranešimų, naudotis svetaine, jei nesutinka su šios sutarties sąlygomis arba jei nėra sulaukęs pilnametystės, kai turi teisę sudaryti sutartis, arba nėra įgaliotas bendrovės, kurios vardu skelbiama informacija, asmuo. paskelbimas.
  • Skelbdamas informaciją svetainėse, naudodamasis šia svetaine, Vartotojas įveda asmens duomenis arba, pateikdamas šiuos duomenis kitu būdu, ir (arba) atlikdamas bet kokius veiksmus svetainėje ir (arba) naudodamasis bet kuria svetainės dalimi, Vartotojas duoda savo nedviprasmišką sutikimą dėl šios Sutarties sąlygų ir suteikia „AvtoTachki.com“ teisę gauti, saugoti, apdoroti, naudoti ir atskleisti vartotojo asmens duomenis pagal šios Sutarties sąlygas.
  • Ši sutartis netaikoma ir „AvtoTachki.com“ nėra atsakinga už vartotojo asmens duomenų ir bet kokios kitos informacijos gavimą, saugojimą, apdorojimą, naudojimą ir atskleidimą trečiosioms šalims, kurios nepriklauso „AvtoTachki.com“ ar jos nevaldo, ir asmenims, kurie nėra „AvtoTachki“ darbuotojai. .com, net jei Vartotojas pateko į šių asmenų svetaines, prekes ar paslaugas naudodamasis AvtoTachki.com ar naujienlaiškiu. Konfidencialu, suprantant šią Sutartį, yra tik informacija, saugoma svetainės duomenų bazėje šifruota būsena ir prieinama tik AvtoTachki.com.
  • Vartotojas pripažįsta, kad aplaidžiai elgdamiesi su savo asmens duomenų ir autorizacijos duomenų saugumu ir apsauga, trečiosios šalys gali gauti neteisėtą prieigą prie paskyros ir asmens bei kitų vartotojo duomenų. AvtoTachki.com neatsako už žalą, padarytą dėl tokios prieigos.
 2. Asmens duomenų gavimo tvarka.
 1. AvtoTachki.com gali rinkti asmeninę informaciją, būtent: vardą, pavardę, gimimo datą, kontaktinius numerius, el. Pašto adresą, regioną ir vartotojo gyvenamąjį miestą, identifikavimo slaptažodį. AvtoTachki.com taip pat gali rinkti kitą informaciją:
  • Slapukai, skirti teikti priklausomas paslaugas, pavyzdžiui, duomenų saugojimas pirkinių krepšelyje tarp apsilankymų;
  • Vartotojo IP adresas.
 2. Visą informaciją mes renkame tokia, kokia yra ir nesikeičia duomenų rinkimo proceso metu. Vartotojas yra atsakingas už tikslios informacijos, įskaitant informaciją apie asmens duomenis, pateikimą. AvtoTachki.com turi teisę, jei reikia, patikrinti pateiktos informacijos teisingumą, taip pat prašyti patvirtinti pateiktą informaciją, jei reikia teikti paslaugas Vartotojui.
 3. Informacijos apie vartotoją naudojimo tvarka.
 4. „AvtoTachki.com“ gali naudoti jūsų vardą, regioną ir miestą, kuriame gyvenate, el. Pašto adresą, telefono numerį, slaptažodį, kad atpažintumėte jus kaip „AvtoTachki.com“ vartotoją. „AvtoTachki.com“ gali naudoti jūsų kontaktinę informaciją mūsų naujienlaiškiui apdoroti, būtent norėdamas pranešti apie naujas galimybes, akcijas ir kitas „AvtoTachki.com“ naujienas. Vartotojas visada gali atsisakyti išsiųsti savo kontaktinę informaciją. Asmens duomenų tvarkymas gali būti atliekamas siekiant įgyvendinti civilinius teisinius santykius, mokesčių ir apskaitos santykius, vykdyti sutartinius įsipareigojimus dėl paslaugų teikimo, suteikti prieigą prie svetainės paslaugos, identifikuoti klientą kaip svetainės naudotoją, siekiant teikti, pasiūlyti paslaugas, apdoroti mokėjimai, pašto adresai, premijų programų kūrimas ir įgyvendinimas, komercinių pasiūlymų ir informacijos siuntimas paštu, el. paštu, naujų paslaugų siūlymas, bet kokios kitos informacijos, išskyrus sutarties dalyką, perdavimas, atsiskaitymo operacijų vykdymas, ataskaitų teikimas, apskaitos ir valdymo apskaitos tvarkymas, kokybės gerinimas paslaugų teikimas, svetainės paslaugų teikimas, informacijos paskelbimas, klientų pranešimai asmens duomenų bazės savininko svetainėje, darbo su svetaine supaprastinimas ir jos medžiagos tobulinimas.
 5. Prieigos prie duomenų bazės suteikimo sąlygos.
 6. AvtoTachki.com neperduoda asmens duomenų ir kitos informacijos trečiosioms šalims, išskyrus toliau nurodytus atvejus. Vartotojai, vadovaudamiesi šia Sutartimi, suteikė teisę „AvtoTachki.com“ atskleisti, neribojant galiojimo trukmės ir teritorijos, asmens duomenis, taip pat kitą vartotojų informaciją trečiosioms šalims, teikiančioms paslaugas „AvtoTachki.com“, visų pirma, bet ne išimtinai, apdoroti užsakymai, mokėjimai, siuntų pristatymas. Trečiosios šalys gali naudoti vartotojo informaciją tik tuo atveju, jei jos teikia paslaugas AvtoTachki.com ir tik tą informaciją, kuri yra būtina paslaugai teikti. Be to, įstatymų nustatytais atvejais leidžiama atskleisti asmens duomenis be Vartotojo ar jo įgalioto asmens sutikimo ir visų pirma, bet ne išimtinai:
  • pagrįstiems valstybės institucijų, turinčių teisę reikalauti ir gauti tokius duomenis ir informaciją, prašymams;
  • tuo atveju, jei, AvtoTachki.com nuomone, Vartotojas pažeidžia šios Sutarties sąlygas ir (arba) kitas sutartis ir susitarimus tarp AvtoTachki.com ir Vartotojo.
 7. Kaip pakeisti / ištrinti šią informaciją arba atsisakyti prenumeratos.
 1. Vartotojai gali bet kada pakeisti / ištrinti Asmeninė informacija (telefonas) arba atsisakyti prenumeratos. Kai kurių „AvtoTachki.com“ funkcijų, kurioms reikalinga informacija apie Vartotoją, darbas gali būti sustabdytas nuo informacijos pakeitimo / ištrynimo.
 2. Vartotojo asmens duomenys saugomi tol, kol Vartotojas juos ištrina. Pakankamas Vartotojo pranešimas apie asmens duomenų ištrynimą ar kitokį tvarkymą bus laiškas (informacija), išsiųstas Vartotojo nurodytu el.
 3. Informacijos apsauga.
 1. AvtoTachki.com imasi visų būtinų priemonių apsaugoti duomenis nuo neteisėtos prieigos, pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo. Šios priemonės apima, visų pirma, duomenų rinkimo, saugojimo ir apdorojimo bei saugumo priemonių vidaus auditą, visi duomenys, kuriuos renka „AvtoTachki.com“, yra saugomi viename ar daugiau saugių duomenų bazių serverių ir prie jų negalima prisijungti iš mūsų įmonės ribų tinklus.
 2. „AvtoTachki.com“ suteikia prieigą prie asmens duomenų ir informacijos tik tiems „AvtoTachki.com“ darbuotojams, rangovams ir agentams, kurie turi turėti šią informaciją norėdami atlikti operacijas, atliekamas mūsų vardu. Su šiais asmenimis buvo pasirašytos sutartys, kuriose jie įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir už šių pareigų pažeidimą gali būti baudžiami, įskaitant darbo nutraukimą ir baudžiamąjį persekiojimą. Vartotojas turi teises, numatytas 1 m. Birželio 2010 d. Ukrainos įstatyme „Dėl asmens duomenų apsaugos“ N 2297-VI.
 3. Kontaktinis adresas iškilus klausimams.
 4. Jei turite klausimų, pageidavimų, skundų dėl jūsų pateiktos informacijos, susisiekite su mumis el. Paštu: support@www.avtotachki.com... Vartotojui, pateikus rašytinį prašymą ir pateikus dokumentą, kuriame nustatyta jo tapatybė ir autoritetas, gali būti pateikta informacija apie informacijos apie duomenų bazės vietą gavimo tvarką.
 5. Šios privatumo politikos pakeitimai.
 6. Mes galime pakeisti šios privatumo politikos sąlygas. Tokiu atveju pakeisime versiją sąlygų puslapyje, todėl prašome periodiškai tikrinti puslapį. https://avtotachki.com/privacy-agreement Visi Sutarties pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo. Naudodamasis Svetaine Vartotojas patvirtina sutikimą dėl naujų Privatumo politikos sąlygų, galiojančių tuo metu, kai Vartotojas naudojasi Svetaine.
 7. Papildomos sąlygos.
 1. AvtoTachki.com neatsako už žalą ar nuostolius, kuriuos patyrė Vartotojas ar trečiosios šalys dėl neteisingo supratimo ar nesupratimo šios Sutarties sąlygų, instrukcijų, kaip naudotis Svetaine, dėl duomenų paskelbimo tvarkos ir kitų techninių klausimų.
 2. Tuo atveju, jei bus nustatyta, kad kuri nors Privatumo politikos nuostata, įskaitant bet kokį pasiūlymą, sąlygą ar jos dalį, prieštarauja įstatymams arba yra negaliojanti, tai neturės įtakos likusioms nuostatoms, kurios neprieštarauja įstatymams, jos lieka visiškos galios ir galios. negaliojanti nuostata arba nuostata, kurios negalima įgyvendinti be tolesnių Šalių veiksmų, laikoma pakeista, pataisyta tiek, kiek reikia jos galiojimui ir įgyvendinimo galimybei užtikrinti.
 3. Ši sutartis taikoma Vartotojui nuo to momento, kai jis naudojasi svetaine, įskaitant skelbimo įdėjimą, ir galioja tol, kol svetainė saugo bet kokią informaciją apie vartotoją, įskaitant asmens duomenis.
 4. Sutikdami su šia privatumo politika taip pat sutinkate Privatumo politika ir naudojimo sąlygos "Google".
×