Kelio ženklų tipai Rusijoje

Kelio ženklų tipai Rusijoje

Kelio ženklai ir lentelės 1. Įspėjamieji ženklai

Kelio ženklai ir lentelės 2. Prioritetiniai ženklai

Kelio ženklai ir lentelės 3. Draudžiamieji ženklai

Kelio ženklai ir lentelės 4. Privalomi ženklai

Kelio ženklų tipai Rusijoje 5. Specialiųjų nuostatų ženklai

Kelio ženklai ir lentelės 6. Informacija ir informaciniai ženklai

Kelio ženklai ir lentelės 7. Aptarnavimo ženklai

Kelio ženklai ir lentelės 8. Kelio ženklų plokštės

Horizontalus ir vertikalus žymėjimas

Pagrindinės transporto priemonės eksploatavimo pradžios nuostatos

Gedimų, dėl kurių draudžiama eksploatuoti transporto priemonę, sąrašas

×